บริษัท เอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด

Excellar E&S Co., Ltd.

จัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม ให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โรงปูน โรงกระดาษ โรงปิโตเคมี รวมถึงงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยสินค้าที่จำหน่ายและวัสดุที่ใช้ในการบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานวิศกรรมและงานบริการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

บริษัท เอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด

Excellar E&S Co., Ltd.

เราเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงงานกระดาษ โรงงานซีเมนต์และอื่นๆ เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

นำเข้าสินค้าคุณภาพสูงจากต่างประเทศ

เพื่อมาใช้แก้ใขปัญหาในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ

มีบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับฉนวนความร้อนครบทุกชนิด

ให้คำปรึกษา ออกแบบและจัดชำหน่ายสินค้าฉนวนทุกประเภท รวมถึงรับงานบริการติดตั้ง

มีบริการงานติดตั้ง Expansion Joint

นอกจากการจัดจำหน่าย Expansion ทางเรายังรับงานติดตั้งโดยช่างผู้ชำนานการ

ทีมงานมืออาชีพและผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ

อาทิเช่น หลักสูตรการทำางานที่สูง หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ หลักสูตรการติดตั้งนั่งร้าน หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ และหลักสูตรอื่นๆ

จัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม

ให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โรงปูน โรงกระดาษ โรงปิโตเคมี รวมถึงงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยสินค้าที่จำหน่ายและวัสดุที่ใช้ในการบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานวิศกรรมและงานบริการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

บริษัท เอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด (Excellar E&S)

ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินกิจการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

บริการของเรา

บริษัท เอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด

Excellar E&S Co., Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โรงปูน โรงกระดาษ โรงปิโตเคมี รวมถึงงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

ตัวอย่างผลงานของเรา